Now showing items 1-2 of 2

  • KNOWLEDGE AND ECONOMIC DEVELOPMENT 

   CHOBANOVA, Rositsa (АИ "Ценов", 2011)
   The article interprets the theoretical bases concerning the understanding of the role which knowledge has for the economic development from Schumpeter to the contemporary foreign and Bulgarian authors. It also outlines the ...
  • ЦИВИЛИЗАЦИОННОТО РАЗСЛОЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВОТО И МИГРАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ 

   Димитрова-Монева, Ивелина; Dimitrova-Moneva, Ivelina (АИ "Ценов", 2015)
   Цивилизационното разслояване на обществото се определя по признаците възраст, образование, доходи, икономическа активност и други. Вследствие на това се образуват социални групи, които показват различна склонност към трудова ...