Now showing items 1-2 of 2

  • ECONOMIC CONSEQUENCES OF MIGRATION FOR EUROPEAN COUNTRIES 

   Yatsenko, Ashkhen (АИ "Ценов", 2016)
   The article considers the influence of the process flow of migrants from outside the European countries on the state of their economic development. The effects that arise as a result of economies of external migration. ...
  • ЦИВИЛИЗАЦИОННОТО РАЗСЛОЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВОТО И МИГРАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ 

   Димитрова-Монева, Ивелина; Dimitrova-Moneva, Ivelina (АИ "Ценов", 2015)
   Цивилизационното разслояване на обществото се определя по признаците възраст, образование, доходи, икономическа активност и други. Вследствие на това се образуват социални групи, които показват различна склонност към трудова ...