Now showing items 1-1 of 1

    • ТЕОРЕТИКО-ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ НА ОМНИКАНАЛНАТА ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО 

      Кътева, Марияна Николова; Kateva, Mariyana Nikolova (АИ "Ценов", 2015)
      Настоящата статия акцентира върху същността на омниканалната търговия на дребно. Чрез изясняване на предимствата на омниканалността от гледна точка на потребителите и от гледна точка на търговците, в разработката се застъпва ...