Now showing items 1-6 of 6

  • Internal and External Challenges Facing Higher Education 

   Terziev, Venelin; Lyubcheva, Marusya (Tsenov Publishing House, 2020)
   The article addresses the challenges facing higher education, related to the demographic problems and the quality of process management. The free movement and the single education area are changing attitudes, especially ...
  • QUALITY OF THE ECONOMIC GROWTH UNDER THE TERMS AND CONDITIONS OF THE TECHNOLOGICAL PROGRESS 

   Sharah, Olena; Шараг, Олена (АИ "Ценов", 2016)
   This Paper has a two-fold purpose: 1) to explore the abstract and theoretical principles of the classical and neoclassical economic theory to the notion of the economic growth under the terms and conditions of the ...
  • The Overall Factor Of All Good – The Well-Behaved And Educated Person 

   Kanev, Metody (Tsenov Publishing House, 2023)
   The article deals with the issue set as its title. It is essential for the efficiency of any other activity and our civil behaviour. As it is in many other countries, it could become a reality in our country as well, ...
  • АНАЛИЗ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ХОТЕЛИЕРСКИЯ БИЗНЕС 

   Колева, Росица; Цанова, Стела; Кушева, Галя; Koleva, Rositsa; Tsanova, Stela; Kusheva, Galya (АИ "Ценов", 2013)
   Основополагащи в Стратегия „Европа 2020” и в Национална програма „България 2020” са въпросите, свързани с постигането на интелигентен и устойчив растеж. Той се свързва с изграждането на по-екологична и по-конкурентоспособна ...
  • ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОНКУРЕНТНИ ПРЕДИМСТВА НА ЖИЛИЩНИ ИМОТИ 

   Игнатова, Николинка; Ignatova, Nikolinka (АИ "Ценов", 2016)
   В студията се анализират и сравняват показателите, които характеризират конкурентните предимства на жилищните имоти в два района на страната - Северен централен и Южен централен район. Основните критерии за избора на двата ...
  • ПРОБЛЕМИ НА КАЧЕСТВОТО В АГРОБИЗНЕСА 

   Блажева, Виолета; Грозева, Димитринка; Blazheva, Violeta; Grozeva, Dimitrinka (АИ "Ценов", 2010)
   Качеството на продукцията и храните е основен приоритет и задача на агробизнеса в ЕС и у нас. Поради това е обект на изследване и разработване на строги правила за безопасност и контрол при производството, преработката, ...