С администраторите на Dlib.uni-svishtov.bg можете да се свържете чрез:

Онлайн форма: Обратна връзка
Адрес за ел. поща: bashev@uni-svishtov.bg