Now showing items 1-1 of 1

    модели актуалност-честота-разходи, склонност да се осрябряват купони, профил на лицата с висока склонност да осребряват купони, оценка на ефикасност на промоционална кампания (1)