Now showing items 1-1 of 1

    количествени методи за прогнозиране, експоненциално изглаждане, регресионен анализ, сезонно декомпозиране, ARIMA, ARIMAX, моделиране на специални събития, динамичен ред (1)