Show simple item record

dc.contributor.authorМЛАДЕНОВА, Зоя
dc.date.accessioned2016-05-17T11:12:25Z
dc.date.available2016-05-17T11:12:25Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn1314-3123
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1337
dc.description.abstractПубликацията си поставя за цел да изясни най-новите развития в теорията на растежа. Тезата, върху която стъпва автора, е, че са налице неоспорими доказателства, според които от средата на 80-те години на ХХ в. в рамките на доминиращата теоретична парадигма – неокласическата, се възражда интересът към теорията на растежа, което довежда до много нови и важни развития в дадената научна област. Публикацията е структурирана в три части. В първата част авторът изяснява причините за ренесанса в теорията на растежа през последните десетилетия на ХХ век. Втората част анализира ендогенните модели на икономически растеж като основната теоретична новост. Акцентът тук е върху основополагащите приноси на П. Роумър и Р. Л укас. В третата част са систематизирани други нови насоки на икономическите изследвания върху растежа, сред които с особено значение е ориентацията към т.нар. „фундаментални” определители на растежа. В заключението авторът отбелязва, че според него преориентацията от проблемите на краткосрочните колебания към проблемите на растежа в най-новите икономически изследвания не е временна и конюнктурна, а устойчива и дългосрочна и ще се запази в обозрима перспектива.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries1;3
dc.subjectтеория на растежаbg_BG
dc.subjectмодел на Солоуbg_BG
dc.subjectендогенни моделиbg_BG
dc.subjectфундаментални определителиbg_BG
dc.titleРЕНЕСАНСЪТ НА ТЕОРИЯТА НА РАСТЕЖАbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record