Show simple item record

dc.contributor.authorВеселинова, Надежда
dc.date.accessioned2016-05-17T13:15:03Z
dc.date.available2016-05-17T13:15:03Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn0861-6604
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1355
dc.description.abstractГлобализацията на съвременния свят изисква и ново отношение към дистрибуцията. Появата и практическата приложимост на информационните технологии води до формиране на нова подсистема в истрибуцията подсистемата на електронната дистрибуция. В съвременния етап на развитие на международните пазари се наблюдават следните основни тенденции: трансформации в структурата на единния пазар; стандартизиране на продукта;създаване на нова информационна среда. Динамичната среда на световната икономика определя и спецификата в е-бизнеса на фирмите, изразяващ се в посока на маркетинговите трансформации и стратегическата маркетингова активност, а също и промени по отношение на маркетинговия микс. Във връзка с това са анализирани алтернативните варианти на маркетинг каналите за реализация на международните пазари.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries1;4
dc.subjectФирмена политикаbg_BG
dc.subjectмаркетингbg_BG
dc.subjectе-бизнесbg_BG
dc.subjectмеждународните пазариbg_BG
dc.subjectдистрибуционни вариантиbg_BG
dc.titleФИРМЕНА ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА Е-БИЗНЕСА – ДИСТРИБУЦИОННИ ВАРИАНТИbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record