Now showing items 1-1 of 1

    • ЦИВИЛИЗАЦИОННОТО РАЗСЛОЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВОТО И МИГРАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ 

      Димитрова-Монева, Ивелина; Dimitrova-Moneva, Ivelina (АИ "Ценов", 2015)
      Цивилизационното разслояване на обществото се определя по признаците възраст, образование, доходи, икономическа активност и други. Вследствие на това се образуват социални групи, които показват различна склонност към трудова ...