Show simple item record

dc.contributor.authorЗахариева, Галина
dc.date.accessioned2016-05-18T08:30:50Z
dc.date.available2016-05-18T08:30:50Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn0861-6604
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1429
dc.description.abstractРазработката е насочена към изследване на ефектите от процеса на ин- теграция в рамките на ЕС върху вътрешнообщностната търговия. Основната цел е да се формират търговски профили на страните членки и да се изведат основните тенденции и приоритети в търговията със стоки. С оглед на това е изследвана динамиката и структурата на експортните и импортните стокови потоци на страните от ЕС в рамките на Общността и с останалите държави. Изведени са основни закономерности в търговските взаимоотношения на страните от ЕС-27. Държавите са групирани в зависимост от формираните търговски профили и приоритети в търговските им взаимоотношения.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries2;3
dc.subjectвъншна търговияbg_BG
dc.subjectвносbg_BG
dc.subjectизносbg_BG
dc.subjectтърговска специализацияbg_BG
dc.subjectтърговски профилиbg_BG
dc.titleТЪРГОВСКО ПРОФИЛИРАНЕ НА СТРАНИТЕ В ЕС – ТЕНДЕНЦИИ И ПРИОРИТЕТИbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record