Show simple item record

dc.contributor.authorПентова, Емел
dc.date.accessioned2016-05-18T10:51:16Z
dc.date.available2016-05-18T10:51:16Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn0861-6604
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1468
dc.description.abstractВсеизвестно е, че лоялността към определена марка е латентно явление,което трудно се измерва. Изследователите се опират на три подхода за нейното измерване: (а) поведенчески, (б) отношение на потребителя към марката и (в) комбинация от тях. Целта на изследването е да се измери потребителската лоялност към марката в категорията „пасти за зъби”, като се използват линейно структурно моделиране и се предприема отношенческият подход за нейното измерване. Задачите са: първо, да се определят детерминантите (променливите), от които зависи лоялността към марката в категорията пасти за зъби;второ, да се изследва тяхното влияние върху основния конструкт, трето, да се заключи дали подобно измерване е достатъчно, за да се предприемат средносрочни и дългосрочни стратегии за увеличаване на лоялността към определена марка в сектора на бързообортни стокиbg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries3;7
dc.subjectлоялност към маркатаbg_BG
dc.subjectценност към маркатаbg_BG
dc.subjectструктурно линейно моделиранеbg_BG
dc.titleИЗМЕРВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКАТА ЛОЯЛНОСТ КЪМ ТЪРГОВСКАТА МАРКА ЧРЕЗ ЛИНЕЙНО СТРУКТУРНО МОДЕЛИРАНЕbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record