Show simple item record

dc.contributor.authorКръстевич, Тодорbg_BG
dc.contributor.authorСмокова, Марусяbg_BG
dc.contributor.authorБашев, Костадинbg_BG
dc.contributor.authorKrastevich, Todoren
dc.contributor.authorSmokova, Marusyaen
dc.contributor.authorBashev, Kostadinen
dc.date.accessioned2016-05-19T12:38:30Z
dc.date.available2016-05-19T12:38:30Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1675
dc.description.abstractНастоящото изследване е фокусирано върху анализа на социалните мрежи и възможностите му за идентифициране и изучаване на социални структури в образователния процес. На базата на емпирични данни от онлайн взаимодействията (лични съобщения и публикувани съобщения във форумите на учебните дисциплини) между 901 актьора (14 преподаватели, 2 администратори и 885 студенти-магистри) по време на уеб-базиранофакултативно обучение е изследван социалния свят и са оценени относителните позиции на отделните членове и клъстери в рамките на виртуалната мрежа. Резултатите от анализа на социалната мрежа биха могли да подпомогнат по-доброто разбиране и управление на поведението обучаемите в процес на колаборативно учене.bg_BG
dc.description.abstractThe present study is focused on the social network analysis and its opportunities for identification and analysis of virtual social structures that emerge in the process of education. The social world and the relative position of the individual members and cliques within the social network is investigated and described, based on empirical data for online interactions (private messages and postings in course forums) between 901 actors (including 14 teachers, 2 administrators and 885 students) emerging in the learning environment of the elective course “Business communications in foreign language”. This can help inbetter understanding and managing of their behavior in the process of collaborative learning.en
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries15;10
dc.titleАНАЛИЗ НА СОЦИАЛНИ МРЕЖИ ВЪВ ВИРТУАЛНА КОЛАБОРАТИВА УЧЕБНА СРЕДАbg_BG
dc.title.alternativeSOCIAL NETWORK ANALYSIS IN AVIRTUAL COLLABORATIVE LEARNING ENVIRONMENTbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record