Show simple item record

dc.contributor.authorШИШМАНОВА, Пенка
dc.date.accessioned2016-05-20T05:44:41Z
dc.date.available2016-05-20T05:44:41Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1314-3123
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1705
dc.description.abstractПрез последните десетилетия вниманието към проблемите на икономическия растеж силно нараства, което извежда на преден план въпроса за обуславящите го фактори. Динамиката на съвременното икономическо развитие налага детайлно познаване и задълбочено изучаване на тази сложна съвкупност от елементи. През годините те силно еволюират и променят разбирането за генериране на растеж. Началото обаче е поставено далеч в миналото. В настоящата студия факторите на растежа са разгледани от позициите на класическата икономическа теория. Анализът започва с идеите на У. Пети и изведените от него детерминанти – труд и земя; продължава с възгледите на Фр. Кене за силата на природата и ключовата роля на земеделието; разкрива основните причини за богатството на народите според А. Смит с акцент върху производителността на труда; подчертава динамичните изменения на факторите при Дж. С. Мил; обосновава триединната им структура при Ж. Б. Сей и извежда някои препятствия за растежа във възгледите на Т. Малтус.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries1;2
dc.subjectикономически растежbg_BG
dc.subjectфактори на растежаbg_BG
dc.subjectкласическа икономическа теорияbg_BG
dc.subjectбогатствоbg_BG
dc.titleФАКТОРИТЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА КЛАСИЦИЗМАbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record