Show simple item record

dc.contributor.authorПАНАЙОТОВ, Димитър
dc.date.accessioned2016-05-20T05:49:07Z
dc.date.available2016-05-20T05:49:07Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1314-3123
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1706
dc.description.abstractВ студията се анализират интеракционистките перспективи, обединяващи подходи, модели или теории за разбирането на многоаспектната, многофакторната и холистичната (цялостната) природа на човешкото поведение в организациите и мениджмънта. Посочват се основни изходни тези за: обосноваване на комплексни изследователски подходи; пресичане на парадигматичните линии при различните поведенчески науки, концепции, методологии и релации, създаващи предпоставки за емпирична и приложна „транслация” за получаване на нови знания, ценности и поведение, стимулиращи човешкото развитие, стратегическото и глобалното мислене, човешкия капитал и управлението на таланти.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries1;3
dc.subjectинтеракционизъмbg_BG
dc.subjectкомплексни изследователски подходиbg_BG
dc.subjectстратегическо мисленеbg_BG
dc.subjectмениджърски и лидерски стилbg_BG
dc.subjectчовешки капиталbg_BG
dc.titleНОВИТЕ ПАРАДИГМИ – ИНТЕРАКЦИОНИСТКИ ПЕРСПЕКТИВИ ЗА ЧОВЕШКОТО ПОВЕДЕНИЕ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ И МЕНИДЖМЪНТАbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record