Show simple item record

dc.contributor.authorАНГЕЛОВ, Иван
dc.date.accessioned2016-05-20T08:48:51Z
dc.date.available2016-05-20T08:48:51Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn1314-3123
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1769
dc.description.abstractАнализирана е ролята на неокласическата теория през последните десетилетия на 20-и век и отговорността й за сегашната световна икономическа криза. Показано е бързото възраждане на неокейнсианската теория, на основаната на нея антициклична политика и влиянието й за излизането на света от последната криза. Подчертана е положителната роля, която тази теория може да играе през следващите години и десетилетия. Направен е опит за очертаване контурите на търсения нов теоретичен синтез за функциониране на икономиката, като се използва положителното от досегашните икономически теории и се внесат нови оригинални теоретични идеи. На базата на горното е обоснована необходимостта от теоретична рамка за ролята на държавата в управлението на икономиката в страни като РБългария и са направени конкретни препоръки в тази област.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries2;1
dc.subjectкейнсианствоbg_BG
dc.subjectнеокейнсианствоbg_BG
dc.subjectнеокласицизъмbg_BG
dc.subjectмонетаризъмbg_BG
dc.subjectикономическа кризаbg_BG
dc.titleПОУКИ ОТ СВЕТОВНАТА КРИЗА ЗА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record