Показване на основна информация на публикация

dc.contributor.authorКАМЕНОВ, Камен
dc.date.accessioned2016-05-25T05:52:53Z
dc.date.available2016-05-25T05:52:53Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1314-3123
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1834
dc.description.abstractВ статията са разгледани специфични особености на поведението на човешкия фактор, свързани с мандатността и времевия хоризонт. Прави се връзка между резултати, промяна и цели в рамките на мандата. На тази основа се установяват зависимости между мандатното поведение, поведението в миналото и проективното поведение. Разгледани са степените на покритие в мисловния модел на субекта на мандата между самооценка и външно оценяване, които определят и съдържателната страна на мандатното поведение. Подробно са анализирани причините за текущи проблеми и нарушено взаимодействие в мандатния екип. Обосновани са мотивите за избора на конкретно мандатно поведение.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries2;2
dc.subjectмандатно мисленеbg_BG
dc.subjectмандатbg_BG
dc.subjectмандатно поведениеbg_BG
dc.subjectвремеви хоризонтbg_BG
dc.subjectинтересиbg_BG
dc.titleЗА СИНДРОМА НА МАНДАТНОТО МИСЛЕНЕ И ВРЕМЕВИЯ ХОРИЗОНТbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Файлове в тази публикация

Thumbnail

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на основна информация на публикация