Show simple item record

dc.contributor.authorАДАМОВ, Величко
dc.date.accessioned2016-05-25T13:13:02Z
dc.date.available2016-05-25T13:13:02Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1314-3123
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1876
dc.description.abstractВ студията се изследват възможностите за усъвършенстване капиталовата структура на банката чрез анализ на различните комбинации на дългосрочния дълг със собствения капитал. Разсъжденията нито за миг не пренебрегват теоретичната теза, че за една банка е добре да има позитивна капиталова структура. Използваните технологии и методи обаче показват, че съвременното банкиране е основано върху преимуществено използване на негативна капиталова структура, при която единица собствен капитал привлича в пъти повече заемен капитал до достигане на максимални нива, отвъд които се нарушават регулаторни пропорции за финансиране на банковия бизнес. Съвсем логично обект на внимание е съобразяването на резултатите от банковата дейност и ефективността на използването на капитала с банковия риск. Успоредно с използването на финансовия лост се постига максимализация на банковата печалба. Чрез модела „Дю Понт” капиталовият мениджмънт в банката развива систематизиран измерител на ефективността на решенията за развитие ефекта на финансовия лост. На тази база се разработва оптимизационен модел на търговската банка, който позволява на банковия мениджър да взема ефективни финансови решения, които се съобразяват с пазарната капитализация и цената на дългосрочния капиталов ресурс.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries2;1
dc.subjectсравнителен банков балансbg_BG
dc.subjectлихвено зависими балансови позицииbg_BG
dc.subjectбанков модел Дю Понтbg_BG
dc.subjectбизнес рискbg_BG
dc.subjectмоделиране EPSbg_BG
dc.titleУСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА КАПИТАЛОВАТА СТРУКТУРА НА БАНКАТАbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record