Show simple item record

dc.contributor.authorНИКОЛАЕВ, Росен
dc.date.accessioned2016-05-25T13:48:07Z
dc.date.available2016-05-25T13:48:07Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1314-3123
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1886
dc.description.abstractИзследвани са проблемите на математическото моделиране на дейностите, свързани с придвижването на еднородна продукция в логистична верига, а така също и на икономико-математическия анализ на възможностите за неговото оптимизиране. За целта се предлагат икономико-математически модели, целящи ефективното управление на разходите както за транспортиране, така и тези, породени от невъзможността за задоволяване потребностите на отделни потребители. Особено място е отделено на линейните и нелинейните модели, посредством които се прави опит да се формализира субективното отношение на мениджърите, породено от обективното влияние на евентуални загуби, или приоритетността им вследствие дефицитността на доставената продукция. Практическата необходимост и възможностите за приложение на предложените икономико-математически модели са представени посредством сравнителен анализ и отчитане на предимствата на едни модели над други чрез апробации на теоретичните резултати на база конкретен практически пример, което доказва тяхната практическа значимост.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries2;4
dc.subjectоптимизиране на разходиbg_BG
dc.subjectтранспортна задачаbg_BG
dc.subjectтранспортиранеbg_BG
dc.subjectнелинейно оптимиранеbg_BG
dc.subjectлинейна оптимизацияbg_BG
dc.titleОПТИМИЗИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ПРИ ДОСТАВКА НА ЕДНОРОДНА ПРОДУКЦИЯ ДО ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В ЛОГИСТИЧНА ВЕРИГАbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record