Show simple item record

dc.contributor.authorМаринова, Кремена Мариянова
dc.date.accessioned2016-06-15T07:47:04Z
dc.date.available2016-06-15T07:47:04Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2601
dc.description.abstractСистемата за управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM System) е физическото проявление на стратегията на предприятието за целенасочено управление на онези бизнес дейности, които са свързани с клиентите, изградена на основата на съвременните информационни технологии, обединени в обща архитектура. Архитектурните и технологични решения могат да бъдат много разнообразни и е необходимо те да се изградят и подберат в зависимост от индивидуалните нужди на организацията. Настоящата студия цели да даде ясен поглед върху най-често използваните архитектурни компоненти и технологии в системите за управление на взаимоотношенията с клиентите и тяхното приложение в българските финансови предприятия. Използвани са данни от анкетно проучване, проведено сред 24 предприятия от финансовия сектор, относно състоянието на системите за управление на взаимоотношенията с клиентите, които те притежават.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries4;5
dc.subjectсистема за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM System)bg_BG
dc.subjectархитектураbg_BG
dc.subjectтехнологииbg_BG
dc.subjectфинансов секторbg_BG
dc.titleАРХИТЕКТУРНИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ НА СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА С КЛИЕНТИ ВЪВ ФИНАНСОВИЯ СЕКТОРbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record