Now showing items 41-42 of 42

  • КРЪГОВИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ МОДЕЛ В УМНИЯ ГРАД 

   Тодоров, Николай (2023-11-09)
   Градовете могат да се трансформират от консумиращи социални системи, потребяващи храна, енергия и други ресурси, към системи на възобновяема хранителна система и биоикономика. Преходът към кръгова икономика означава ...
  • МОДЕЛЪТ CARMEL КАТО ВЪЗМОЖНОСТ ЗА АНАЛИЗ НА НЕЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ПАЗАР В БЪЛГАРИЯ 

   Василев, Венцислав (АИ Ценов, 2023-11-11)
   Оценката на финансовата стабилност на застрахователните дружес-тва и на сектора като цяло предполага проучване, наблюдение и контролиране на рис-ковете, на които те са изложени. Във връзка с постигането на приемлива степен ...