Show simple item record

dc.contributor.authorВърбанова-Денчева, Кристина
dc.contributor.authorЯнкова, Иванка
dc.date.accessioned2016-11-12T08:57:07Z
dc.date.available2016-11-12T08:57:07Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-954-23-1185-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2964
dc.description.abstractСистемните усилия за реализирането на стратегиите за извеждане на образователните програми, по които се осъщест- вява обучението в акредитираните академични структури, среща комплексни проблеми, основно в две направления: проблеми на подготовката на преподаватели на равнището на високотехнологичната среда и проблеми на съдържанието на учебните програми, адекватно на потребностите на обществото и на бизнеса. Дискутираните въпроси в доклада и приведените примери от успешни практики на УниБИТ обхващат методологически въпроси на преустройството на образователния процес, включително и утвърдените в бизнеса „корпоративни университети”.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries1;9
dc.subjectе-Learningbg_BG
dc.subjectнови образователни моделиbg_BG
dc.subjectстратегии за е-Learningbg_BG
dc.titleНОВИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ МОДЕЛИ – ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ НА УНИБИТ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА „ЕВРОПА 2020”bg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record