Now showing items 1-1 of 1

    • КОНЦЕПЦИИ ЗА ФИСКАЛНАТА ПОЛИТИКА 

      Алексиева, Наталия; Aleksieva, Nataliya (АИ "Ценов", 2015)
      Фискалната политика е механизъм на държавата за постигане на социалноикономически цели и стимулиране на икономиката към повишаване на производствения й потенциал. Рационалното използване на инструментариума на фискалната ...