Now showing items 1-5 of 5

  • ПЕРСОНАЛНИТЕ ФИНАНСИ - ПЪРВИЧНО ЗВЕНО НА ФИНАНСОВАТА СИСТЕМА 

   Ангелов, Ангел; Радулова, Анелия; Angelov, Angel; Radulova, Anelia (АИ "Ценов", 2011)
   Реализирането на проект “Персоналните финанси - първично звено на финансовата система” даде възможност за установяване на спецификата на персоналните финанси, сферата на тяхното формиране и взаимовръзката им с останалите ...
  • РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИТЕ ФИНАНСИ 

   Ангелов, Ангел; Маринов, Марин; Радуканов, Сергей; Загорска, Мариела; Парапинска, Петя; Angelov, Angel; Marinov, Marin; Radukanov, Sergei; Zagorska, Mariela; Parapinska, Perq (АИ "Ценов", 2010)
   В настоящото изследване се поставя акцент върху публичния сек- тор в системата на националната икономика, териториално - админист-ративното деление в страните от Европа и света и анализ на финансовите параметри от бюджетите ...
  • СВОБОДНИТЕ ЗОНИ КАТО СРЕДСТВО ЗА ДЪРЖАВНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ 

   Ангелов, Ангел; Angelov, Angel (АИ "Ценов"АИ "Ценов", 2012)
   Свободните зони се появяват на определен етап от развитието на националното стопанство като нова форма на взаимодействие във външната търговия и външноикономическите връзки на дадена страна. Една от най-често използвани ...
  • ТЕХНИКИ ЗА ГРАФИЧЕН АНАЛИЗ НА ПАЗАРНИЯ ТРЕНД 

   Ангелов, Ангел; Вътев, Жельо; Маринов, Марин; Радуканов, Сергей; Angelov, Angel; Vatev, Zhelyo; Marinov, Marin; Radukanov, Sergey (АИ "Ценов", 2012)
   В настоящото изследване се осъществява сравнителен анализ на видовете графики, които се използват при търговията с финансови инструменти. Системаатизират се не само характерните за европейската практика модели, но и ...
  • ТЕХНИКИ ЗА ПРЕЦИЗИРАНЕ НА СПЕКУЛАТИВНИТЕ РЕШЕНИЯ НА ВАЛУТНИТЕ ПАЗАРИ 

   Ангелов, Ангел; Вътев, Жельо; Маринов, Марин; Радуканов, Сергей; Росева, Ренета; Angelov, Angel; Vatev, J.; Marinov, Marin; Radukanov, Sergei; Roseva, Reneta (АИ "Ценов", 2011)
   Реализацията на инструментариума на техническия анализ със силна практическа и сравнително слаба академична реализация в българската практика. Обект на настоящото изследване са основните техниките за количествен анализ, ...