Now showing items 1-1 of 1

    • АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНИ МРЕЖИ ВЪВ ВИРТУАЛНА КОЛАБОРАТИВА УЧЕБНА СРЕДА 

      Кръстевич, Тодор; Смокова, Маруся; Башев, Костадин; Krastevich, Todor; Smokova, Marusya; Bashev, Kostadin (АИ "Ценов", 2011)
      Настоящото изследване е фокусирано върху анализа на социалните мрежи и възможностите му за идентифициране и изучаване на социални структури в образователния процес. На базата на емпирични данни от онлайн взаимодействията ...