Now showing items 1-1 of 1

    • МЯСТОТО НА ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР 

      Белчев, Стефан; Belchev, Stefan (АИ "Ценов", 2015)
      Функцията по вътрешен одит в публичния сектор у нас е сравнително нова и все още недостатъчно изследвана в един по-широк времеви хоризонт. Качественият вътрешен одит повишава ефективността на управлението на организациите ...