Now showing items 1-1 of 1

    • АНАЛИЗ НА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ КЛЪСТЕРИ 

      Божинова, Марияна; Христова, Венета; Иванова, Петя; Bojinova, Mariana; Hristova, Veneta; Ivanova, Petya (АИ "Ценов", 2011)
      Развитието на процесите по формиране и функциониране на български клъстери е в първоначалната си фаза. Силно подкрепяни от държавата тези стопански формирования бързо увеличиха броя си. същевременно излизат на преден план ...