Now showing items 1-1 of 1

    • КОНСТРУИРАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ЕКОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС, БАЗИРАНА НА EMAS И ISO 14001 

      Асенов, Анатолий; Чиприянов, Михаил; Стоянова, Станислава; Стоянов, Мирчо; Пачев, Йордан; Asenov, Anatoli; Chiprianov, Mihail; Stoianova, Stanislava; Stoianov, Mircho; Pachev, Yordan (2011)
      Водещата цел при настоящия проект е да се създадат варианти на система за екологично развитие на българските бизнесорганизации. Това да е система, чрез които изработването на мениджърски решения да се постига посредством ...