Now showing items 1-1 of 1

    • ИМПЛЕМЕНТИРАНЕТО НА СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧУЖД ЕЗИК 

      Диков, Венцислав; Dikov, Ventsislav (АИ "Ценов", 2013)
      Мотивацията е важен фактор в обучението по чужд език. Тя се дефинира като индивидуалното отношение, желание и усилията на обучаемия. Мотивацията е необходима за постигане на по-добри езикови умения в процеса на учене и ...