Now showing items 1-1 of 1

    • АУТСОРСИНГЪТ В БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (ПРИЛОЖЕНИЕ, РИСКОВЕ, ЕФЕКТИ) 

      Варамезов, Любчо; Дилков, Цветан; Гуцев, Георги; Varamezov, Lyubcho; Dilkov, Tzvetan; Gutzev, Georgi (АИ "Ценов", 2010)
      Настоящето изследване е насочено към установяване приложени- ето в българските предприятия на аутсорсинга като бизнес модел, рисковете и ефектите от неговото използване. Резултатите от изследването показват, че по-голямата ...