Now showing items 1-1 of 1

    • ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО В БЪЛГАРИЯ – СЪСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ 

      Емилова, Ирена; Стоянова, Станислава; Динков, Милен; Emilova, Irena; Stoyanova, Stanislava; Dinkov, Milen (АИ "Ценов"АИ "Ценов", 2016)
      Целта на студията е да се изследват състоянието и тенденциите на доброволчеството в нашата страна и да се очертаят перспективите на развитие. В тази връзка основните задачи са следните: да се проучат и обобщят най-новите ...