Now showing items 1-1 of 1

    • ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ФИНАНСОВАТА КРИЗА ВЪРХУ БАНКОВИЯ СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ 

      Вътев, Жельо; Михайлов, Емил; Асенова, Мариана; Георгиев, Георги; Кръстев, Бисер; Mihailov, E.; Asenova, Mariana; Vatev, Zhelyo; Georgiev, Georgi; Krastev, Biser (АИ "Ценов", 2010)
      В разработката се изледва въздействието на стопанската криза върху банковия сектор в България. Очертават се проблемите на финансово-кредитната система в условията на глобалната финансова криза. Прави се анализ на найното ...