Now showing items 1-2 of 2

  • РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА НА ЗНАНИЕТО В ДУНАВСКИЯ РЕГИОН 

   Богданова, Маргарита; Цветанова, Ева; Тодоров, Евгени; Илиева, Даниела; Bogdanova, M.; Tsvetanova, Eva; Todorov, Evgeni; Ilieva, Daniela (АИ "Ценов", 2012)
   Целта на настоящото изследване е да се проучи трансферът на знание в рамките на регионалната иновационна система на Дунавския регион. Идентифи- цирани са ролята на иновациите и трансферът на знание в контекста на регионалното ...
  • СЦЕНАРИИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ И ВЪЗМОЖНИТЕ ИМ ЕФЕКТИ ВЪРХУ БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА 

   Илиев, Драгомир; Илиева, Даниела; Нейков, Йордан; Ангелов, Иван; Iliev, Dragomir; Ilieva, Daniela; Neykov, Yordan; Angelov, Ivan (АИ "Ценов", 2015)
   Реалностите в Европейския съюз подсказват за необходимостта от разглеждането на различни варианти за бъдещото развитие на европейската интеграция. Участието на Р България в единния пазар я прави част от едно много по-голямо ...