Now showing items 1-1 of 1

    • СИМУЛАЦИОННИ МОДЕЛИ В АГРАРНИЯ СЕКТОР ПРИ ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИ ПО ИКОНОМИКА 

      Герганов, Георги; Блажева, Виолета; Монев, Виктор; Исмаилова, Севинч; Димитров, Георги; Gerganov, Georgi; Blazheva, Violeta; Monev, Victor; Ismailova, Sevinch; Dimitrov, Georgi (АИ "Ценов", 2014)
      Темата за използването на симулационни модели в аграрния сектор при обучението на студентите по икономика е актуална от гледна точка на потребността от отразяване на съвременните насоки в развитието на образованието и ...