Now showing items 1-1 of 1

    • ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ РИСК В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА 

      Милинов, Валентин; Иванов, Красен; Георгиев, Ангел; Milinov, Valentin; Ivanov, Krasen; Georgiev, Angel (АИ "Ценов", 2012)
      Управлението на инвестиционните проекти е свързано с формирането на такъв инвестиционен портфейл, който би им гарантирал най-висока финансова възвръщаемост. Основна характеристика на инвестициите е съотношението ...