Now showing items 1-3 of 3

  • THE 10 DON’TS TO MANAGER’S EFFICIENCY 

   Kamenov, Kamen (Tsenov Publishing House, 2019)
   The study of human history reveals that all authorities share a common attribute (feature) – the pursuit to consolidate, preserve and reproduce their power. This principle applies to the behavior of managers, too, since ...
  • ПОВЕДЕНИЕ И ОТНОШЕНИЯ В СОЦИАЛНИТЕ СТРУКТУРИ 

   Каменов, Камен; Kamenov, Kamen (АИ "Ценов", 2013)
   Студията е посветена на един не само актуален, но и непреходен проблем – човешкия потенциал и неговото разкриване за общественото благо. Разбира се, в нея се дава само един от възможните зрителни ъгли на този многоаспектен ...
  • СЪДЕЯТЕЛСКАТА СРЕДА – ИЗТОЧНИК НА СОЦИАЛНА АКТИВНОСТ ИЛИ ФАКТОР ЗА МОТИВИРАНА ПАСИВНОСТ 

   Каменов, Камен; Kamenov, Kamen (АИ "Ценов", 2014)
   В студията се прави връзка между успеха и ролята на личните и професионални качества и групата, от една страна, и значението на съдеятелската среда – от друга. За общия резултат, който на практика е реализирана цел, с ...