Now showing items 1-2 of 2

  • ЕВРОПЕЙСКИТЕ КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ – ИНТЕГРАЦИЯТА КАТО АНТИКРИЗИСНА МЯРК 

   Костов, Димитър; Kostov, Dimitar (АИ "Ценов"АИ "Ценов", 2012)
   Водещата теза в настоящата разработка е разбирането, че изграждането на единен институционализиран европейски капиталов пазар е необходимост и задължително условие за успешното провеждане на икономическата политика на ЕС, ...
  • СРАВНИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪНШНИЯ СЕКТОР НА ИКОНОМИКИТЕ НА БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ 

   Захариева, Галина; Йорданов, Николай; Андреев, Николай; Костов, Димитър; Zaharieva, Galina; Yordanov, Nikolay; Andreev, Nikolay; Kostov, Dimitar (АИ "Ценов", 2013)
   Европейският съюз като територия за свободно движение на "хора, стоки и капитали” дава възможност на България и Румъния да подобрят своя достъп до пазари и да повишат атрактивността си за чуждестранни преки и портфейлни ...