Now showing items 1-1 of 1

    • ДАНЪКЪТ НА ТОБИН И СПЕКУЛАТИВНИТЕ ВАЛУТНИ ТРАНСАКЦИИ 

      Ламбев, Младен; Lambev, Mladen (АИ "Ценов"АИ "Ценов", 2012)
      Основната цел на п убликацията е да с е о чертаят възможностите на „данъка на Тобин” (Tobin Tax) за решаване на някои проблеми, свързани с нестабилността на финансовите пазари под влияние на спекулативните трансакции. ...