Now showing items 1-3 of 3

  • ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРИЛОЖНИ ИНОВАЦИОННИ СТРАТЕГИИ В БЪЛГАРСКИТЕ АГРОФИРМИ 

   Линкова, Маруся; Николова, Марина; Лазарова, Елица; Linkova, Marusya; Nikolova, Marina; Lazarova, Elitsa (АИ "Ценов"АИ "Ценов", 2016)
   Настоящото изследване има за цел да оцени възможностите за развитие на стратегическия иновационен потенциал на агрофирмите като основен фактор за подобряване на тяхната конкурентоспособност. Във връзка с това са поставени ...
  • ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА АГРОТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ В БЪЛГАРИЯ 

   Николова, Марина; Линкова, Маруся; Лазарова, Елица; Nikolova, Marina; Linkova, Marusia; Lazarova, Elitsa (АИ "Ценов", 2010)
   Туристическият продукт е условно наименование на комплекс от туристически услуги, предлагани под обща цена. Продуктът „селски туризъм” включва създаването на пакети от услуги, системи за резервации и мониторинг, насочени ...
  • ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ В СПЕЦИАЛНОСТИТЕ, ИЗУЧАВАЩИ ТУРИСТИЧЕСКИ ДИСЦИПЛИНИ 

   Николова, Марина; Линкова, Маруся; Шенкова, Цветана; Стоилова, Даниела; Лазарова, Елица; Nikolova, Marina; Linkova, Marusya; Shenkova, Tsvetana; Stoilova, Daniela; Lazarova, Elitsa (АИ "Ценов", 2013)
   Настоящото проучване се основава на тезата, че е необходимо обвързване на чуждоезиковото и специализираното икономическо обучение. Във връзка с това са изведени три изследователски цели: проучване мотивацията и очакванията на ...