Now showing items 1-4 of 4

  • ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРИЛОЖНИ ИНОВАЦИОННИ СТРАТЕГИИ В БЪЛГАРСКИТЕ АГРОФИРМИ 

   Линкова, Маруся; Николова, Марина; Лазарова, Елица; Linkova, Marusya; Nikolova, Marina; Lazarova, Elitsa (АИ "Ценов"АИ "Ценов", 2016)
   Настоящото изследване има за цел да оцени възможностите за развитие на стратегическия иновационен потенциал на агрофирмите като основен фактор за подобряване на тяхната конкурентоспособност. Във връзка с това са поставени ...
  • ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМИ НА ИНТЕГРИРАНОТО ПРОИЗВОДСТВО В АГРОСЕКТОРА 

   Николова, Марина; Линкова, Маруся; Кръстева, Илияна; Nikolova, Marina; Linkova, Marusya; Krasteva, Iliyana (АИ "Ценов"АИ "Ценов", 2016)
   Настоящото проучване се основава на тезата, че интегрираното производство е селскостопанска система за производство, преработка и реализация на храни, която оптимизира използването на ресурсите и естествените механизми за ...
  • ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ В СПЕЦИАЛНОСТИТЕ, ИЗУЧАВАЩИ ТУРИСТИЧЕСКИ ДИСЦИПЛИНИ 

   Николова, Марина; Линкова, Маруся; Шенкова, Цветана; Стоилова, Даниела; Лазарова, Елица; Nikolova, Marina; Linkova, Marusya; Shenkova, Tsvetana; Stoilova, Daniela; Lazarova, Elitsa (АИ "Ценов", 2013)
   Настоящото проучване се основава на тезата, че е необходимо обвързване на чуждоезиковото и специализираното икономическо обучение. Във връзка с това са изведени три изследователски цели: проучване мотивацията и очакванията на ...
  • ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ В УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА АГРОБИЗНЕСА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

   Николова, Марина; Линкова, Маруся; Ферхад, Хюсеин; Nikolova, Marina; Linkova, Marusya; Fеrhad, Husein (АИ "Ценов", 2014)
   Настоящото проучване се основава на тезата, че е възможно и наложително да се развива успешен бизнес с грижа за опазването на природната среда в Република България. Във връзка с това e изведена основната изследователска ...