Now showing items 1-3 of 3

  • ИЗСЛЕДВАНЕ ПАЗАРА НА ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА УЕБ АНАЛИЗ 

   Марчевски, Иван; Йорданов, Радослав; Marchevski, Ivan; Yordanov, Radoslav (АИ "Ценов", 2012)
   Стремейки се към повишаване продуктивността на своите маркетингови бюджети, все повече предприятия осъзнават необходимостта от регистриране и измерване на резултатите от онлайн дейността. Настоящото изследване е провокирано ...
  • ОЦЕНКА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ПОТРЕБНОСТИ НА СТУДЕНТИТЕ В СА “Д. А. ЦЕНОВ” 

   Марчевски, Иван; Йорданов, Радослав; Marchevski, Ivan; Yordanov, Radoslav (АИ "Ценов", 2011)
   Развитието на обществото се намира в неразривна връзка с генерирането, натрупването и споделянето на знания. Водеща роля в този процес следва да играят научноизследователските и образователни институции. За качеството на ...
  • ОЦЕНКА НА МАРКЕТИНГОВАТА ЕФЕКТИВНОСТ – ПРОБЛЕМИ И ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ 

   Марчевски, Иван; Marchevski, Ivan (АИ "Ценов", 2014)
   Въпросите, свързани с ефективността на маркетинговата дейност и връзката й с финансовите резултати на фирмата, се радват на устойчив и нарастващ интерес сред академичните среди и бизнеса през последните две десетилетия. С ...