Now showing items 1-1 of 1

    • ТРЕТАТА МИСИЯ НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ И ПРИНОСЪТ НА АЛУМНИ ОТНОШЕНИЯТА КЪМ НЕЯ 

      Върбанов, Иван; Живков, Николай; Маринова, Маргарита; Чонова, Румяна; Друмева, Мариана; Ангелова, Красимира; Вачева, Емилия; Varbanov, Ivan; Jivkov, Nikolay; Marinova, Margarita; Chonova, Rumiana; Drumeva, Mariana; Angelova, Krasimira; Vacheva, Emilia (АИ "Ценов", 2011)
      Този материал изследва ролята на алумни отношенията като фактор за развитие на дейностите на Стопанска академия “Д. А. Ценов”, включени в третия сектор. Дипломираните студенти се разглеждат като носители на знания и умения, ...