Now showing items 1-1 of 1

    • ДОХОДИ, ПОТРЕБЛЕНИЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ 

      Марков, Огнян; Тодоров, Тодор; Цанова, Цветелина; Markov, Ognyan; Todorov, Todor; Tsanova, Tsvetelina (АИ "Ценов", 2012)
      Върху икономическия растеж влияние оказват редица фактори, но безспорно измежду най-важните се нареждат доходите и потреблението на населението. Повишаването на доходите на населението води до увеличено потребление, което ...