Now showing items 1-1 of 1

    • УЧАСТИЕ НА ЖЕНИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО 

      Герганов, Георги; Ненова, Радка; Gerganov, Georgi; Nenova, Radka (АИ "Ценов", 2012)
      Насърчаването на предприемачеството е една от основните насоки на съвременната европейска политика за малките и средните предприятия. Особено внимание се отделя на жените предприемачи и на потенциалните бъдещи пред- приемачи. ...