Now showing items 1-2 of 2

  • ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ФИРМИТЕ ОТ ВИНАРСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ У НАС 

   Любенов, Здравко; Нейков, Йордан; Вергилова, София; Lyubenov, Zdravko; Neykov, Yordan; Vergilova, Sofiya (АИ "Ценов"АИ "Ценов", 2016)
   Интернационализацията е основен индикатор на съвременната икономическа система. Изследователите се опитват да обхванат и анализират случващата се динамика, но невинаги дават точен отговор и обяснение на възникващите въпроси. ...
  • СЦЕНАРИИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ И ВЪЗМОЖНИТЕ ИМ ЕФЕКТИ ВЪРХУ БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА 

   Илиев, Драгомир; Илиева, Даниела; Нейков, Йордан; Ангелов, Иван; Iliev, Dragomir; Ilieva, Daniela; Neykov, Yordan; Angelov, Ivan (АИ "Ценов", 2015)
   Реалностите в Европейския съюз подсказват за необходимостта от разглеждането на различни варианти за бъдещото развитие на европейската интеграция. Участието на Р България в единния пазар я прави част от едно много по-голямо ...