Now showing items 1-7 of 7

  • ВЛИЯНИЕ НА ЕНЕРГИЙНИЯ КОМПЛЕКС „МАРИЦА-ИЗТОК” ВЪРХУ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЕКОЛОГИЧНА ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОДУКЦИЯ 

   Николова, Марина; Герганов, Георги; Сирашки, Георги; Сирашки, Христо; Иванов, Венцислав; Nikolova, Marina; Gerganov, Georgi; Sirashky, Georgi; Sirashky, Hristo; Ivanov, Vencislav (АИ "Ценов", 2010)
   Замърсяването на околната среда води до деградация и загуби на местообитания и може да се разглежда като част от глобалната заплаха. Биологичното разнообразие в България е засегнато в различна степен от различни форми на ...
  • ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРИЛОЖНИ ИНОВАЦИОННИ СТРАТЕГИИ В БЪЛГАРСКИТЕ АГРОФИРМИ 

   Линкова, Маруся; Николова, Марина; Лазарова, Елица; Linkova, Marusya; Nikolova, Marina; Lazarova, Elitsa (АИ "Ценов"АИ "Ценов", 2016)
   Настоящото изследване има за цел да оцени възможностите за развитие на стратегическия иновационен потенциал на агрофирмите като основен фактор за подобряване на тяхната конкурентоспособност. Във връзка с това са поставени ...
  • ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА АГРОТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ В БЪЛГАРИЯ 

   Николова, Марина; Линкова, Маруся; Лазарова, Елица; Nikolova, Marina; Linkova, Marusia; Lazarova, Elitsa (АИ "Ценов", 2010)
   Туристическият продукт е условно наименование на комплекс от туристически услуги, предлагани под обща цена. Продуктът „селски туризъм” включва създаването на пакети от услуги, системи за резервации и мониторинг, насочени ...
  • ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМИ НА ИНТЕГРИРАНОТО ПРОИЗВОДСТВО В АГРОСЕКТОРА 

   Николова, Марина; Линкова, Маруся; Кръстева, Илияна; Nikolova, Marina; Linkova, Marusya; Krasteva, Iliyana (АИ "Ценов"АИ "Ценов", 2016)
   Настоящото проучване се основава на тезата, че интегрираното производство е селскостопанска система за производство, преработка и реализация на храни, която оптимизира използването на ресурсите и естествените механизми за ...
  • ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНОТО РАВНОВЕСИЕ НА ПЛАНИНСКИ РАЙОНИ (ПО ПРИМЕРА НА ОБЩИНА САМОКОВ) 

   Сирашки, Георги; Герганов, Георги; Николова, Марина; Сирашки, Христо; Иванов, Венцислав; Sirashky, Georgi; Gerganov, Georgi; Nikolova, Marina; Sirashky, Hristo; Ivanov, Vencislav (АИ "Ценов", 2010)
   Взаимообвързаността между човечеството и природата изисква от- хвърляне на традиционния вариант, а именно високо благоденствие чрез максимално и хищническо използване на природните ресурси до тяхното изчерпване, интензивно ...
  • ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ В СПЕЦИАЛНОСТИТЕ, ИЗУЧАВАЩИ ТУРИСТИЧЕСКИ ДИСЦИПЛИНИ 

   Николова, Марина; Линкова, Маруся; Шенкова, Цветана; Стоилова, Даниела; Лазарова, Елица; Nikolova, Marina; Linkova, Marusya; Shenkova, Tsvetana; Stoilova, Daniela; Lazarova, Elitsa (АИ "Ценов", 2013)
   Настоящото проучване се основава на тезата, че е необходимо обвързване на чуждоезиковото и специализираното икономическо обучение. Във връзка с това са изведени три изследователски цели: проучване мотивацията и очакванията на ...
  • ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ В УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА АГРОБИЗНЕСА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

   Николова, Марина; Линкова, Маруся; Ферхад, Хюсеин; Nikolova, Marina; Linkova, Marusya; Fеrhad, Husein (АИ "Ценов", 2014)
   Настоящото проучване се основава на тезата, че е възможно и наложително да се развива успешен бизнес с грижа за опазването на природната среда в Република България. Във връзка с това e изведена основната изследователска ...