Now showing items 1-1 of 1

    • ИНДУСТРИАЛНАТА ПОЛИТИКА НА СЪВРЕМЕННА ЕВРОПА 

      Денева, Анета; Христова, Венета; Пантелеева, Искра; Deneva, Aneta G.; Hristova, Veneta; Panteleeva, Iskra M. (АИ "Ценов", 2014)
      В студията са изяснени същностните аспекти на политиката като понятие и като обществено явление. Акцентът е поставен върху индустриалната политика и нейните съвременни измерения в рамките на Европейския съюз. Застъпва се ...