Now showing items 1-1 of 1

    • ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ФИНАНСОВАТА КРИЗА ВЪРХУ ИПОТЕЧНИЯ ПАЗАР 

      Милинов, Валентин; Маринов, Марин; Радуканов, Сергей; Milinov, Valentin; Marinov, Marin; Raducanov, Sergey (АИ "Ценов", 2011)
      Банковото кредитиране е основна форма за съществуване на кредита като ипотечните кредити заемат ключова позиция. Бързото развитие на финансовия пазар води до създаването на ипотечните облигации и тяхната секюритизация. ...