Now showing items 1-2 of 2

  • ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ДОХОДНОСТТА И РИСКОВИЯ ПРОФИЛ НА БАНКОВИЯ СЕКТОР У НАС 

   Радуканов, Сергей; Radukanov, Sergey (АИ "Ценов"АИ "Ценов", 2012)
   В статията се разглежда влиянието на финансовата криза върху доходността и рисковия профил на банковия сектор у нас. Този проблем се изследва на две равнища – на макроикономическо ниво (банкова система като цяло) и на ...
  • ТЕХНИКИ ЗА ГРАФИЧЕН АНАЛИЗ НА ПАЗАРНИЯ ТРЕНД 

   Ангелов, Ангел; Вътев, Жельо; Маринов, Марин; Радуканов, Сергей; Angelov, Angel; Vatev, Zhelyo; Marinov, Marin; Radukanov, Sergey (АИ "Ценов", 2012)
   В настоящото изследване се осъществява сравнителен анализ на видовете графики, които се използват при търговията с финансови инструменти. Системаатизират се не само характерните за европейската практика модели, но и ...