Now showing items 1-1 of 1

    • СОЦИАЛНАТА КОРПОРАТИВНА ОТГОВОРНОСТ В ЕВРОПЕЙСКАТА ПРАКТИКА И У НАС 

      Горчева, Таня; Любенов, Здравко; Савчева, Велина; Gorcheva, Tania; Lyubenov, Zdravko; Savcheva, Velina (АИ "Ценов", 2013)
      Целта на студията е да се разкрият основни аспекти на корпоративната социална отговорност в практиката на фирмите. В тази връзка основните изследователски задачи са свързани с разкриването на нейната същност, представяне ...